В своПраво», будуть працювати, у тому числі в системі судових та правоохоронних органів, адвокатурі, які виконують свої функції в процесі виявлення, розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ. Вказана діяльність жорстко регламентується нормами кримінального процесуального права.

Без знання норм Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регламентують процесуальну діяльність в сфері боротьби із злочинністю неможливо належним чином виконувати покладені на особу обов’язки. Тому знання, отримані студентами під час вивченні навчальної дисципліни, стануть в нагоді під час роботи в суді, органах досудового розслідування, оперативних підрозділах правохоронних органів та адвокатурі.