Мета  та завдання  вибіркової навчальної дисципліни

полягають:

- у засвоєнні студентами теоретичних знань щодо загальних положень та дискусійних питань правового регулювання надання кредитних, депозитних, страхових та інших фінансових послуг фізичним особам;

- у формуванні практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу цивільно-правових відносин;

- аналізі актів банківського, цивільного законодавства України, змісту міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань  та практичних казусів відповідно до програми спецкурсу.