Мета навчальної дисципліни: отримання студентами знань про систему стратегій і тактик процедури медіації, а також формування навичок роботи з вирішення спорів у правовій, соціальній, політичній сферах та їх застосування у повсякденній практичній діяльності правника.