Курс складається з розділів, які охоплюють основні відомості про водопостачання та водовідведення підприємств харчової промисловості, особливості підготовки технічної та технологічної води, основні методи аналізу вод різного призначення. Окремо розглядаються деякі екологічні аспекти, пов'язані з потенційним забрудненням водойм скидами харчових підприємств та способи їх зменшення.