У сучасній Україні здійснено реформування усієї системи органів прокуратури, уточнення її функцій, правового статусу прокурорів. У зв’язку із цим виникають нові теоретичні та практичні проблеми, що потребують вирішення. Однією з основних проблем є надмірна завантаженість слідчих органів, прокуратури і судів, а також довготривалість розслідування. Безумовно, забезпечення ефективного розслідування кримінальних правопорушень, своєчасність та якість розгляду кримінальних справ судами і справедливість вироків є одними з найважливіших задач кримінального судочинства. Для спрощення і прискорення кримінального провадження в Україні з 2012 р. діє інститут угод про визнання винуватості. Проте при його застосуванні виникають численні прогалини і колізії, пов’язані з різними аспектами їх укладення і виконання, які залишаються неусунутими на законадавчому рівні. Правові реформи, які відбуваються в Українській державі, спрямовано на гармонізацію законодавства України із законодавством інших демократичних держав. До того ж, реформування усієї системи органів прокуратури та, зокрема, позбавлення прокуратури функції загального нагляду є однією з умов поглиблення євроінтеграції України. Для цього прокуратура використовує нові нестандартні методи для протидії злочинності, захисту прав і законних інстересів громадян, серед яких і можливість укладення угод про визнання правопорушниками винуватості