Теорія імовірностей та математична статистика — самостійні математичні науки, які є теоретичною основою викладання багатьох економічних, соціологічних та спеціальних дисциплін, вони використовуються в багатьох галузях науки та техніки, а також розумними бізнесменами та керівниками різного рівня. Тому ці теорії становлять обов’язкову частину математичного циклу дисциплін усіх економічних вищих навчальних закладів. Більшість наявних підручників з теорії імовірностей та математичної статистики призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів або математичних та фізичних спеціальностей університетів. Вони розраховані на досить велику кількість учбових годин та високий рівень знань та навичок студентів не тільки елементарної математики, але й вищої математики, включаючи інтегрування функцій багатьох змінних.