Мета курсу: Набуття знань з питань загальних, класичних і сучаснихспособів обробки сировини, розумінняфакторів, що впливають на зміну властивостей продукту, визначення взаємозв'язку між метою обробки і особливостями вибраних для цього способів впливу на продукт.