Метою викладання навчальної дисципліни “_Вступ до фаху_” є формування у студентів необхідного рівня знань щодо теоретичних основ розвитку та сучасних досягнень біотехнології