Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система соціальних правовідносин, що виникають, змінюються та припиняються між суб’єктами у сфері соціального захисту та забезпечення.

Право соціального захисту як одна з провідних галузей права відрізняється високим динамізмом. Рухомість норм соціального законодавства забезпечується змінами у системі політичних і, насамперед, економічних відносин в країні, використання досвіду міжнародно-правового регулювання соціальних правовідносин, процесом внесення змін до діючої Конституції України.

Мета викладання навчальної дисципліни «Право соціального захисту» полягає в отриманні студентами теоретичних знань у сфері соціального захисту та забезпечення; набутті практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості та правової культури у майбутніх юристів; підготовці професіоналів, здібних самостійно і грамотно орієнтуватись у сучасних соціально-забезпечуваних правовідносинах, приймати виважені та обгрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції.