курс для студентів 2 року навчання ОП "Регіональний розвиток і просторове планування" першого (бакалаврського) рівня