Норматичний курс, який читається для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"