Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з актуальними проблемами зовнішньої політики регіонів та країн світу. У регіональному масштабі розкрити питання зовнішньої політики провідних міжнародних угруповань, а на державному рівні проаналізувати сучасний стан зовнішньополітичних орієнтирів провідних країн світу.

Основні завдання курсу: комплексне вивчення основних аспектів зовнішньої політики провідних держав світу на сучасному етапі; ознайомлення з напрямами регіональної зовнішньої політики й розвитком сучасних міжнародних відносин.