Навчальна дисципліна із циклу варіативних для студентів 1-го курсу спеціальності 242 "Туризм"

(Обирається студентами ОП "Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг" і "Міжнародний туризм")