Навчальна дисципліна для студентів 2 курсу спеціальності 101 "Екологія", ОР - бакалавр