Біомеханіка

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Освітня програма "Фізична культура і спорт"