курс для  402 груп спеціальності ОП Географія та 303  ОП Середня Освіта( Географія)