Згідно з Європейською хартією просторового планування (Торремоліноська Хартія) просторове планування є географічним відображенням економічної, соціальної, культурної та екологічної політики суспільства. Одночасно, це наукова дисципліна, управлінський механізм та програма, які було розроблено як міждисциплінарний та всебічний підхід, спрямований на збалансований регіональний розвиток та фізичну організацію простору відповідно до загальної стратегії. Просторове планування здійснюється з метою:

– раціональнішої територіальної організації землекористування та забезпечення взаємозв'язку між різними його формами;

– збалансованості потреб розвитку з необхідністю охорони навколишнього середовища і досягнення цілей соціального та економічного розвитку.

Просторове планування включає заходи з координації наслідків політики  просторового розвитку, що здійснюється в інших секторах, для досягнення більш рівномірного розподілу економічного розвитку між регіонами, який в іншому випадку підкорявся б ринковим силам. Здобуті компетентності дозволять майбутнім управлінцям регіонального розвитку вирішувати завдання професійного змісту в частині обґрунтованого просторового планування з врахуванням регіональних особливостей.