Мета курсу - навчити студентів самостійно проводити виховну і позакласну роботу з німецької мови в школі, творчо застосовуючи ті знання, які вони здобули в процесі навчання; удосконалити професійно-педагогічні знання, вміння і навички майбутніх учителів і вихователів підростаючого покоління; сформувати навички психологічного вивчення особистості учнів, їхніх пізнавальних інтересів, а також взаємин у колективі.