Дисципліна “Історія німецької мови” вивчає процеси формування граматичної будови та фонетичної системи сучасної німецької мови, а також розширює коло знань з літератури та країнознавства німецькомовних країн, що є необхідним для майбутнього вчителя німецької мови та перекладача. Курс дає змогу показати студентам, яким чином формувався лексичний склад німецької мови.