Курс Вступ до спеціальності є важливою складовою частиною навчальних планів з підготовки фахівців-міжнародників у ЧНУ імені Юрія Федьковича та покликаний формувати у студентів уявлення про професію міжнародника та, відповідно, в подальшому розвивати бажання оволодіти нею.