сформувати у здобувачів вищої освіти систему теоретичних знань про сучасний стан і просторово – часові особливості зовнішньої діяльності України. Такий аналіз дозволяє виявити місце України у світовому суспільстві, проблеми та перспективи інтеграції України у світову систему, в тому числі з розуміння конкурентних переваг регіонів.

Вивчаючи цю дисципліну здобувачі вищої освіти здобудуть додаткову теоретичну і практичну підготовку у галузі геопросторового планування як географічно-теоретичного підґрунтя міжнародної діяльності держави, визначення місця України в міжнародному просторі, узагальнення попередньо набутих фахових знань для цілей обґрунтування перспектив європейської інтеграції, узгодження господарської діяльності з цілями забезпечення сприятливого середовища життєдіяльності людини.