Освітньо-професійна програма "Фізична культура і спорт"

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Рівень вищої освіти - другий магістерський