Метою курсу виступає з’ясування специфічного об’єкту і предмету дослідження етнології, її місця серед географічних наук, особливостей та завдань, визначення історичної динаміки етнічних спільностей, простеження взаємодії етносів із ландшафтом, аналіз умов виникнення, чинників розвитку етносів, часового означення їхнього фазового поступу, розгляд історичних і природних передумов постави і подальшої динаміки слов’ян та характеристика етапів розвитку українського етносу.