Курс зосереджує увагу слухачів на ключових методичних аспектах вивчення особливостей життєвого циклу суспільства, багатогранність часових і просторових ритмів історії, макро- і мікроісторії та їх взаємозв’язку, світ речей середньовічної, ранньомодерної та модерної людини, олюднення простору і часу, соціологія побутового життя, масова свідомість і самосвідомість, приватне і публічне життя, конфлікт як соціокультурне явище.