Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт», «Фітнес та рекреація» 

Спеціальність017 Фізична культура і спорт Галузь знань01 Освіта/ Педагогіка 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Факультет фізичної культури та здоров’я людини 

Мова навчання українська 

Розробники: Галан Ярослав Петрович – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Профайл викладача http://fks.chnu.edu.ua/?page_id=9 

E-mail: y.galan@chnu.edu.ua 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=2491 

Консультації Очні консультації: вівторок 15.30-16.30 кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту ЧНУ (вул. Небесної Сотні, 4-Д) 

Онлайн-консультації: за попередньою домовленістю.