Загальна інформація про навчальну дисципліну:

Форма навчання : денна

Семестр: ІІ

Кредитів 8 

Лекцій – 60 год, практичних – 60 год

Форма контролю: залік/залік

П.І.П. лектора: Заячук Оксана Григорівна