Сучасний рівень життя супроводжується підвищенням емоційно-психологічної напруженості, зростанням екологічних проблем і збільшенням обсягу вільного часу людини. Відповідно виникає потреба у лікуванні, оздоровленні та просто проведенні вільного часу з метою відпочинку, розваг, що зумовлює постійний і випереджальний розвиток рекреації і туризму як галузі господарства. Це дає підстави говорити про беззаперечну актуальність і значні можливості для подальшого розвитку рекреаційної географії та обумовлює необхідність її вивчення як навчальної дисципліни фахівцями, чия професійна діяльність пов’язана з організацією відпочинку.