Курс викладається для студентів 2-3 курсів спеціальності 162 - Біотехнології та біоінженерія