Навчальна дисципліна «Готельна індустрія України» висвітлює теоретичний матеріал щодо сутності економічних явищ і процесів в готельній індустрії України їх взаємозв’язків, і розвиває у студентів практичні навички аналізу  регіонального ринку готельних послуг.