Курс покликаний формувати й удосконалювати у майбутніх перекладачів міжкультурну комунікативну компетенцію, створений на засадах когнітивно-комунікативної методики навчання іноземних мов і культур.