Метою дисципліни є дослідження практичних проблем податкового законодавства; засвоєння принципів побудови податкової системи, особливостей нарахування і сплати податків