Курс із дисципліни "Фінанси підприємств" для підготовки студентів спеціальності 072 "Фінаси, банківська справа і страхування"