Навчальна дисципліна «Вища математика» складена відповідно до вимог освітньої програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектурата будівництво».