Допомогти студентам всебічно й глибоко зрозуміти природу і сутність цивільних процесуальних відносин, процесуальний порядок захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, здобути знання про основні принципи та норми цивільного судочинства, зміст Цивільного процесуального кодексу України, розкрити питання про підвідомчість цивільних справ, регламентування прав і обов’язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін.; підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців..