Навчальна дисципліна «Топографічне креслення та комп’ютерна графіка» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів, напряму 193 – «Геодезія, картографія та землеустрій». Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи та методи створення топографічних карт, вимоги до графічного виконання оригіналів топографічних карт та можливості використання сучасних комп’ютерних технологій в цьому процесі.