Навчальна дисципліна призначена для формування навичок зі збором,
обробкою, аналізом та візуалізацією геопросторових даних.