дисципліни - формування у майбутніх спеціалістів в галузі землевпорядкування та кадастру  знань, основних положень, що стосуються видів документації із землеустрою, особливостей та порядку її розроблення, керуючись при цьому положеннями законодавства та нормативно-правових актів, якими регулюються питання здійснення землеустрою, організації охорони земель, проведення вишукувальних й обстежувальних робіт при здійсненні землеустрою.