Мета і завдання дисципліни – надати студентам відповідні основні знання про кадастри природних ресурсів; сучасну нормативно-правову базу кадастрів природних ресурсів, досягнення науки та практики організації і ведення кадастрів природних ресурсів, методичні особливості ведення окремих галузевих кадастрів, економічну оцінку окремих природних ресурсів; підготувати майбутнього спеціаліста-землевпорядника до проведення кадастру природних ресурсів.