полягає у оволодінні методами застосування даних кадастру населених пунктів для вирішення різноманітних питань організації раціонального і ефективного використання територій земель міст, селищ, сіл тощо.