Програма навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство основної мови” (дисципліна вибіркова) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Тому метою курсу є формування у студентів соціокультурної і комунікативної компетенції щодо німецькомовних країн, їх політичного, економічного статусів та лінгвокультурних, етноментальних процесів.