Курс призначений для студентів 4 курсу кафедри германського загального мовознавства (Спеціальність: 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), німецько-український переклад).

Курс поділено на 4 змістових модулі. У курсі представлено план кожного заняття з завданнями, є перелік базових підручників та довідкової літератури, контрольні завдання до кожного модуля, система оцінювання кожного виду роботи.

Зміст цієї навчальної дисципліни охоплює такі теми:

·                   роль перекладу в сучасному суспільстві

·                   що таке переклад

·                   поняття адекватності перекладу

·                   види перекладу з точки зору оформлення і сприйняття

·                   юридична мова як фахова мова

·                   труднощі перекладу правового тексту

·                   юридичний переклад

·                   особливості юридичного тексту

·                   юридична термінологія як об’єкт перекладу

·                   класифікація сучасних термінів юридичного характеру методи та способи перекладу юридичної термінології

·                   переклад базових документів.