ознайомлення студентів із основними поняттями фізичної хімії, розвиток вмінь опису стану фізико-хімічних, зокрема і колоїдних систем, ознайомлення з основними законами фізичної хімії, їх застосуванням.

Проведення лабораторних робіт є невідємною частиною курсу "Фізична хімія".