Теорія будови речовини є невід'ємною частиною практично всіх університетських фізико-хімічних дисциплін. Інтенсивний розвиток природничих наук в останні десятиліття вимагає безупинної зміни характеру і змісту теоретичних курсів, присвячених будові речовини. Змінюється підхід до викладання теорії будови, а від студентів потрібно не тільки засвоєння загальних ідей і термінології теорії, але й активне використання отриманих знань при рішенні різноманітних хімічних задач.