Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами фізичних основ виробничих процесів, методів теоретичних розрахунків, проектування та оптимізації різних процесів та апаратів харчових виробництв, отримання комплексу знань, необхідних для свідомого та раціонального використання різних типів апаратів та машин у майбутній професійній діяльності.

 Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності, пов’язані з розрахунком розмірів механічних, теплообмінних, масообмінних апаратів і біореакторів, що забезпечуватимуть дотримання заданих значень параметрів виробничих процесів.