Курс належить до блоку обов'язкових навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОР "Магістр" спеціальності 162 -Біотехнології та біоінженерія