Курс є однією з нормативних дисциплін професійного спрямування підготовки бакалаврів напряму 6.193 «Геодезія та землеустрій» та спрямований для надання студентам базових знань із теорії аерокосмічного знімання, фізичних основ реєстрації та передачі інформації дистанційного зондування, отримання навичок попереднього коригування й оброблення матеріалів знімання, проведення робіт із дешифрування аналогових і цифрових знімків місцевості з використанням класичних методів і сучасного програмного забезпечення.