Зростання інвалідності населення в більшості країн світу пов'язаний з ускладненням виробничих процесів, збільшенням транспортних потоків, виникненням військових конфліктів, погіршенням екологічної обстановки і з іншими причинами. Він зумовив появу нових областей людинознавчих знань, навчальних і наукових дисциплін, нових спеціальностей в системі вищої освіти.

Все це дозволяє зробити висновок про те, що в Україні до теперішнього часу сформовані основні контури освітнього, наукового, правового та інформаційного простору адаптивної фізичної культури.

На сьогоднішній день адаптивна фізична культура інтегрує в собі як мінімум три великих області знання - фізичну культуру, медицину, корекційну педагогіку - і велика кількість навчальних і наукових дисциплін: теорію і методику фізичної культури, теорію і методику окремих видів спорту та їх груп, теорію і методику фізичного виховання, рухової рекреації та фізичної реабілітації; анатомію, фізіологію, біохімію, біомеханіку, гігієну, загальну і приватну патологію, тератологію, психологію хвороби та інвалідності, спеціальну психологію, спеціальну педагогіку, психіатрію, псіхоконсультірованіе тощо