Землевпорядкування – це свого роду генеральний план, по якому визначають контур і характер господарства, розташування і розмір його полів, луків, пасовищ, місць для житлового і промислового будівництва, джерела водо забезпечення і багато іншого, дуже важливого для життя і виробництва. Важливе місце в складі землеустрою займають топографо- геодезичні роботи.