Основою СПА-технологій є формування системи професійних знань, методологічних вмінь і навичок з основ СПА-технологій для подальшого успішного застосування отриманих компетенцій в практичній, управлінський, аналітичній та науково-дослідницькій діяльності, пов’язаній з використання СПА-технологій у професіональній діяльності фахівця з фізичної культури, організатора (інструктора) туристичної роботи в установах та зонах масового відпочинку.