Даний курс призначений для вивчення студентами спеціальності "Публічне управління та адміністрування". В ході навчання студенти набувають знань про стан та особливості етнополітичного розвитку українського суспільства, навички аналізу етнополітичних процесів в Україні та світі, а також управління ними.